2011-09-10

Om MediaMassage


Från hösten 2011 till våren 2012 breddar vi på Skånes konstförening vår verksamhet inom mediakonst och performance med ett antal arrangemang där konstnärliga uttryck inom video, digitalt ljud och musik dominerar.
Arbetsnamnet för detta mediakonst och performanceprojekt är ”MediaMassage” – ett begrepp som skapades av mediafilosofen McLuhan redan på 60talet, och som nu femtio år senare är en konkret verklighet. Idag lever vi mitt i en explosivt föränderlig mediaström som breddat de konstnärliga verktygen och uttrycken – digitala, interaktiva medier har vidgat vårt sätt att gestalta och iscensätta ideer och tankar. Vi har blivit de mediala individer som McLuhan förutspådde.
MediaMassage” projektet vill lyfta fram det levande konstnärliga och genomföra arrangemang och kombinera dessa med reflekterande Artist Talks, parallellt med detta kommer vi att arrangera workshops där digitala och mediala tekniker och uttrycksformer är centrala.

/ english version / …..........
Beginning fall 2011 and stretching over spring 2012, Skånes konstförening focus on media art and performance with a number of arrangements where artistic expressions in video, digital audio are integrated.
The media art and performance project MediaMassage take inspiration from a concept created by media philosopher McLuhan already in the 60 's. Today fifty years later, we live in the middle of a media stream that has expanded the artistic tools and concepts – digital and interactive media have taken an integrated part in our artistic designs and concepts. We have become the media individuals McLuhan predicted.
With MediaMassage we want to highlight artistic events and combine them with reflective Artist Talks, parallell to the events we organize workshops where digital and media technologies and expressions are central.
...........

All media work us over completely. They are so pervasive in their personal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us untouched, unaffected, unaltered.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar