2012-09-30

2012 09 30 MediaMassage - ett avslutat projekt

Post scriptum / 

Skånes konstförening har nu avslutat projektet MediaMassage som pågick under 2011/2012. 

Här citat ur vår redovisning till bidragsgivarna / 
"Under projektåret har vi kunnat skapa en mötesplats för mediarelaterad konst, performance och live-framträdanden. Vi har fått en väldigt bra respons från aktiva konstskapare som intresserar sig för och arbetar med digitala medier i bred form. Våra live-kvällar och vernissager har vi lagt så att MediaMassage och vårt andra utställningsprogram samspelat; det ena skapar intresse för det andra och publiken hittar nya konstformer. Dessa möten är väldigt positiva i vårt framtida arbete med att utveckla Skånes konstförening vidare. " 

Vi vill tacka alla medverkande och våra besökare med en uppmaning - fortsätt håll koll på evenemang och utställningar på www.skaneskonst.se ! 

In english /
Skånes konstförening project MediaMassage lasted the season 2011/2012. Here a brief summary / 
"During the project year, we have been able to create a meeting place for media-related art, performance art and live performances. We have received a very good response from active artist and collaborators interested in and working with digital media. MediaMassage live events and workshops/exhibitions created a positive interest for our exhibitions and will benefit our future work to develop Skånes konstförening further on our journey to make our gallery space a meeting place for cross-over art experiences."
Thanks to all participants and our visitors - continue to keep track of events and exhibitions at www.skaneskonst.se

Här ett klipp från Spektrografi workshop och utställning / 
A clip from Spektrografi workshop and exhibition 

Artists / Olof Broström, Elin Brynås, Jan Cardell, Timo Engelhardt,
Andreas Kurtsson, Per Larsson, Fredrik Olofsson

2012-06-07

2012 06 10 Final!Festival!Finisage!

Söndagen den 10 juni så är det sista dagen av utställningarna med Björn Olsson, Jeanette Land Schou / Last day for exhibitions with Björn Olsson, Jeanette Land Schou . 

Så innan vi tar sommaruppehåll slår Get Daun, Media Massage och Skånes Konstförening till med ett späckat program som dessutom är helt gratis (förutom mat och dryck).http://www.elfinsaddle.com/

Live: 18.30-21
ELFIN SADDLE [Can, Constellation]
SUPER JAM
FREDRIC OLOFSSON

Filmvisning: 18.00
WURLD, Elfin Saddles stopmotionfilm

DJ: 16-22
INDIE INDIE SUPERKLUBB

Mat: 16-18
Korvgrillning med tillbehör nere på gården [Korvhuset, Malmö]

Loppis: 15-18
Mångder av kläder, prylar och kanske någon möbel.Läs mer på Facebook och/eller www.skaneskonst.se

VÄLKOMNA / WELCOME !

2012-06-02

2012 05 26 - 06 09 FOKUS 2012 Open Call

>>> scroll down for english version >>>
FOKUS 2012 är en dansk videokonstfestival som arrangeras av Nikolaj Kunsthal. Årets upplaga fyllde Nicolaj Kirke i centrala Köpenhamn med ett aktuellt och extremt ambitiöst program. 

Under avslutningen på projektet MediaMassage kommer vi att visa Open Call programmet - tio nyproducerade danska videokonstverk, ett urval av 120 insända verk. Bidragen spänner från performance till det dokumentära, från samtida porträtt till verk som berättar personligt om dansk-tyska krigstiden. Spännvidden och den konstnärliga bredden på videoverk är stor!

I juryn som valt ut verken satt bla professorn i visuell kultur Slavko Kacunko, Lilibeth Cuenca Rasmussen, video- och performancekonstnär och kuratorerna Elisabeth Delin Hansen og Andreas Brögger. Man utsåg tillsammans tre OPEN CALL vinnare - 
Smike Käszner, Julie Tovgaard & Mira Kellermann och Niels Pugholm. 

Den 2 juni kl 15 ARTIST TALK + SCREENING - med flera av videokonstnärerna 


OPENCALL filmerna : 

Christina Christensen Tomrum 2011, 15:00 min
Christian Falsnaes ELIXIR 2011, 14:45 min
Tina Helen & Søren Thilo Funder The Waiting Panorama 2011, 5:35 min
Kent Klich Killing Time 2011, 11:00 min
Smike Käszner Teufaiva Sport Stadium– Tonga’s 88th InterCollege Athletics Sport Competition 2011, 14,44 min
Niels Pugholm Omkring Rimfort 2011, 25:00 min
Anna Samsøe Noorginnowhere #4 2011, 4:33 min
Inger-Maren Slagsvold 1945 2011, 7:17 min
Julie Tovgaard & Mira Kellermann There is a City / There is not a City 2011, 6:48 min
Barnabas Wetton Do as the Blind Man Does 2011, 3:09 min

120 min / screeningprogram / engelsk text eller speaker

SCREENING
DATUM TID
Lörd / Sat
26 maj Kl 14.00
Sönd / Sun
27 maj Kl 14.00
Onsd / Wed
30 maj Kl 16.00
ARTIST TALK+
SCREENING
Lörd / Sat
2 juni Kl 15.00
Onsd / Wed
6 juni Kl 16.00
Torsd / Thurs
7 juni Kl 16.00
Fre / Fri
8 juni Kl 16.00
Lörd / Sat
9 juni Kl 16.00

Välkomna / Welcome to

Skånes konstförening - www.skaneskonst.se 

>>> english version >>>
The Danish video art festival FOCUS 2012 is curated and organized by Nikolaj Kunsthal, Copenhagen Contemporary Art Center. This year's event filled Nicolai Kirke in Copenhagen with a contemporary and ambitious programme. During our final MediaMassage programme we will show the OpenCall section - ten new danish video art works, a selection from over 120 submitted works. From performance art to the documentary, from contemporary portraits and graphic experiments to narratives dealing with the danish experience of second world war. An impressive spectre of video art works !
The Open Call videos were selected by a jury with professor of visual culture Slavko Kacunko, Lilibeth Cuenca Rasmussen, video and performance artist and the curators Elisabeth Delin Hansen and Andreas Brøgger from Nicolaj. Three OPEN CALL winners were selected - Smike Käszner, Julie Tovgaard & Mira Kellermann and Niels Pugholm.


2012-05-21

2012 05 25 - 06 10 Björn Olsson/Jeanette Land Schou

2012 05 26 - 06 09 FOKUS 2012 Open Call


Skånes konstförening och MediaMassage FinalFestival:
Vernissage fredag 25 maj kl 18:00 -21:00. Varmt välkomna!


BJÖRN OLSSON, fotografi video 
Björn Olsson dokumenterar världen omkring oss i långa stillbildsbaserade observationer av himmelens skiftande ljus och väderlek. Observationerna sträcker sig oftast från skymning till gryning var solen ljus agerar början och slut. På Skånes konstförening kommer Björn Olsson att presentera ett fotografiskt arbete framtaget under vistelsen på Nordisk konstnärsenter i Dale, Norge. Arbetet berör den egna kroppsliga, geografiska position, i landskapet med vinklar till bl.a tidigt nordiskt landskapsmåleri. Fotografierna är på något sätt minnesbilder som blickar tillbaka till början av konstnärens levnadsbana och är framtagna som viktiga bokmärken.


Björn Olsson, född 1976, är bosatt och verksam i Malmö. Han utexaminerades från Malmö konsthögskola 2005 och har sedan dess ställt ut på bl.a. Virserums konsthall, Kalmar konstmuseum, Galleri Mors mössa i Göteborg och Landskrona konsthall.

JEANETTE LAND SCHOU, fotografi video / Landscapes with weeds
I sina fotografiska verk närmar sig Jeanette Land Schou naturen ur en nästan anti-estetisk vinkel. I utställningen Landskap med ogräs presenterar Jeanette en högst personlig syn på naturen runt omkring oss. Hennes bilder är stillsamma, nästan poetiska och samtidigt ett krasst konstaterande av naturen i dess inte alltid vackraste form. Tagna i samma anda som det romantiska naturmåleriet antar ogräsen i bilderna en mystisk och förskönad skepnad som går utanför vår förväntade syn på ogräs.

Jeanette Land Schou, född 1958, är bosatt i Malmö och verksam i Malmö och Köpenhamn. Hon är utbildad vid Den kungliga danska konstakademin, har kuraterat flertalet videoutställningar, var med och grundade föreningen Fast Video och undervisar på Konstakademin både i Köpenhamn och på Odense.

2012-05-08

2012 05 09 - 05 13 Anne Pajunen ”KRUINGTSJEN & andra superhits”

>>>scroll down for english version pls >>>
Verket ”KRUINGTSJEN & andra superhits” är en föreställning och en utställning. En performanceopera och ett allkonstverk som byggs upp och framförs på Skånes konstförenings scenrum under andra veckan i maj 2012. 

Föreställningen bjuder på solosång, skivspelare, elektronik och viola med och av Anne Pajunen. Utställningen innehåller levande videoinstallationer, flyttbara ljusobjekt, små interaktiva ljudinstallationer. Besökaren kan påverka ljudbilden, lämna efter sig skriftliga meddelanden eller bara uppleva rummet.  

Anne Pajunen framför sin performance "Kriungtsjen" i Växjö 2010. Foto / Hans Parment
Anne Pajunen ger tre föreställningar med ”KRUINGTSJEN & andra superhits”
- onsd den 9e maj, lörd 12e maj och sönd 13e maj kl 19.00. Entré 40 kr.


OBS! Begränsat antal platser. Boka gärna på boka@skaneskonst.se.
Öppettider utställningen ons-fre 14-18, lörd-sönd 13-16.

Kort klipp från Anne Pajunens performance onsd 9de maj på Skånes konstförening. 


Så här beskriver Anne Pajunen ”KRUINGTSJEN & andra superhits”: 

"Det är inte en kammaropera på en konstscen... Jo, där finns en sångerska. Men också skivspelare, viola, elektronik, mobiltelefon mm.
Det berättas, men inte alltid i kronologisk ordning, ett antal korta berättelser som på ett eller annat sätt hänger ihop med varandra. Resultatet kan ses som en form av moderna berättelser runt lägerelden.
Skruvade röstljud, fragment av känd musik flimrar förbi och används som en stämma i den nya musiken, rundgångstoner spelade som musikaliska melodier, inslag av virtuos sång. Och som sagt, kan innehålla spår av dans...”

Anne Pajunen är född i Laholm och bosatt i Stockholm. Hon är utbildad på Högskolan för scen och musik i Göteborg och Sibeliusakademin i Helsingfors, konstnärlig ledare SMOK, Svenska Moderna Operaensemblen och medlem i Fylkingen – föreningen för ny musik och intermediakonst, Stockholm. För mer info: www.annepajunen.com.

När Anne Pajunen erhöll 2009 det prestigefulla Bob Kelly-stipendiet formulerade juryn sig bland annat så här: "...under många år, på ett kreativt och egensinnigt vis, verkat i gränslandet mellan nutida musik och performance." http://www.mediaartes.net/


>>>in english>>>
Anne Pajunen will give three performances of “KRUINGTSJEN & other super hits” - Wed 9th, Saturday 12th and Sunday 13th May at 19.00. Entrance 40 kr. Doors open 18:30, the show last 1.5 hour. NOTE! Limited places. Please book at boka@skaneskonst.
Welcome to a musical adventure by musician and performance artist Anne Pajunen. A show and an exhibition, an multi-levelled exhibition with an interactive performance employing various cross-over techniques and multimedia.
The performance “KRUINGTSJEN & other super hits” involve voice, turntable, video, electronics and viola by and with Anne Pajunen. The work contains live video installations, portable light objects and interactive sound installations where visitors are welcomed to create sounds, leave written messages, or experience the installation. More on www.annepajunen.com.
During 9 -13 May, the exhibition will be open at regular gallery hours.
A part of MediaMassage - a number of events during autumn 2011 and spring 2012 dedicated to artistic expression in video, digital sound and music. www.skaneskonst.se/mediamassage
2012-05-07

2012 05 Anne Pajunen om sitt performanceverk


KRUINGTSJEN & ANDRA SUPERHITS: - det är (precis) så här det kommer att bli.

Eller: det är så här jag minns det . Det är så här du kommer att minnas det. Man skulle också kunna säga det på något annat sätt. Man skulle också kunna säga något annat. 
Egentligen är det en kammaropera. Också. Beror på.
För soloröst, skivspelare, viola, elektronik och kanske världens mest analoga effekter. Och en hel del annat, som inte är känt nu. Jo, kanske en anstrykning av dans. Också.

Foto från "Kruingtsjen" föreställning Växjö 2010

I denna föreställning/performance/utställning söker Anne Pajunen utforska och utmana kammaroperaformen genom att både låta bli att ens härma den och samtidigt flirta med några grundläggande element ur denna traditionsbundna (traditionsrika?) konstform.

Verket ”KRUINGTSJEN & andra superhits. Det är så här det kommer att bli” innebär ett icke-linjärt berättande i en dramaturgi som ger utrymme att tänja gränserna både för scentiden, rummet och formen, som blir en hybrid av föreställning och utställning.
Genom att bjuda in olika gästartister som får komma in i den befintliga miljön och interagera utifrån det som ögonblicket bjuder, är det bäddat för oförutsägbara scener. Under perioden spelas ett antal, i tid, mer avgränsade (eller definierade om man så vill) föreställningar. Däremellan fungerar rummen som en form av levande installation där Anne och kanske någon gäst ibland figurerar och upprätthåller en slags förlängning av föreställningarna. Förutom Anne Pajunens musik förekommer också verk av andra tonsättare och författare.

Då det pågår under flera dagar och genom att rummet förändras under tiden finns möjlighet att komma en del av själva processen närmare. Du som besökare, publik kan också sätta din prägel på olika sätt. Om du vill.
Foto från "Kruingtsjen" föreställning Växjö 2010

I den miljö som Anne Pajunen bygger upp finns, förutom det instrumentarium hon själv spelar på (live-elektronik, resegrammofoner, rullbandspelare m.m), både live-videoinstallationer med kameror som förstorar upp detaljer i rummet, flyttbara ljusobjekt, små interaktiva ljudinstallationer m m, vilka ger besökaren möjlighet att både påverka ljudbilden, flytta på saker, lämna efter sig skriftliga meddelanden m.m. 

Men också att kunna ”bara vara” och känna känslan av att sitta på viss plats i ett visst ljus, ändra vinkel på en kamera som därmed ger en annan projektion på en annan plats i rummet. Alla förändringar påverkar fortsättningen.

2012-04-21

2012 03 23 - Unsworn Industries "Chronophone"

RING DIG SJÄLV I FRAMTIDEN /
CALL YOURSELF IN THE FUTURE 

NYHET! "Chronophone" kommer att finnas kvar hos oss under hela våren 2012 ! / "Chronophone" are available during the spring season 2012 at our gallery ! 

Våra öppettider - onsd-fre 14-18, lörd-sönd 13-16. Mer info på se www.skaneskonst.se.  

Unsworn Industries kommer till Skånes konstförening med det interaktiva verket "Chronophone" - verket kommer att finnas kvar hos oss under vårens utställningsperioder!  på våra öppettider - onsd-fre 14-18, lörd-sönd 13-16. Mer infose www.skaneskonst.se 
Chronophone är en telefontjänst där man kan ringa sig själv - i framtiden. På galleriet kommer det att finnas kuponger, ”vouchers”, att köpa med instruktioner till verket. 
UI beskriver sitt verk så här: ”Chronophone” rör sig i gränslandet mellan konstverk och (pseudo)kommersiell (telekom)tjänst.” Verket har tidigare visats och tagits i bruk i Finland, Schweiz och Grekland. Utställningen på Skånes konstförening är Sverigepremiär. 

Mer info: http://www.unsworn.org/chronophone

Fredagen den 23 mars klockan 17-20 blir det ”Chronophone-afterwork”. Öl, tapas, snacks och (Chronophone-)snack med Unsworn Industries.  
Unsworn Industries är en malmöbaserad interaktionsdesign- och innovationsstudio.

Unsworn Industries will exhibit their interactive art piece ”Chronophone” - a new telephone service that allows people to call themselves - one year from now. When you call the Chronophone it automatically picks up and records whatever you say or do. Exactly one year later the Chronophone calls you back and replays the recording. 
”Cronophone” have been exhibited and put up for use in Finland, Schweiz and Greece. The event at Skånes konstförening will be the swedish premiere. 
More info:  http://www.unsworn.org/chronophone
At friday the 23e of March, between 17- 20 their will be a ”Chronophone-afterwork”. Beer, tapas, snacks and (Chronophone-)talk with Unsworn Industries.  
Unsworn Industries is an interactiondesign and innovationstudio based in Malmö, Sweden.

2012-03-01

MediaMassage 2012

Våren 2012 kommer vi på Skånes konstförening fortsätta med vår satsning MediaMassage – konstnärliga uttryck inom video, digitalt ljud och musik. Det blir en mix av performance, konsertarrangemang, utställning och interaktiva medier.
Programmet håller på att sammanställas och datum spikas – här en första lista på vad ni kan se fram emot under våren – första datum är en performance med legendariske amerikanen John Duncan den 10 februari.
De interaktiva mediedesignerna på Unsworn Industries presenterar sitt verk "Cronophone" under veckan 21e-25e mars. 
I april kommer Simple Art Memory att arbeta fram ett interaktivt spel får iPhone/iPad och arrangera en releasefest och turnering för spelet. 
De första veckorna i maj kommer musikern och performancekonstnären Anne Pajunen att arbeta med och framföra ”KRUINGTJSEN & ANDRA SUPERHITS - det är (precis) så här det kommer att bli”. Vårsäsongen avslutas med en en mixed media installation med konstnären Björn Olsson, vernissage 25 maj.
Flera Artist Talks och evenemangen tillkommer så håll utkik för mer info och datum som kommer att publiceras på MediaMassage bloggen.

During Spring 2012 we will continue the project MediaMassage - artistic expression in video, digital sound and music. A mix of performances, concerts, exhibitions and interactive media.
The program are being finalised - here's a first list of what you can look forward to - a sound performance by the american musician and artist John Duncan  on February 10.
The malmöbased interactive media designers at Unsworn Industries will present their interactive work 
"Cronophone" between March 21th - 25th. 
In april Simple Art Memory will develop an interactive game for iPhone/iPad and arrange a tournament/release party.
Beginning of May, musician and performance artist Anne Pajunen will perform "KRUINGTJSEN & OTHER SUPER HITS - it is (exactly) like this it will be." The spring season ends with a mixed media installation by malmobased artist artist Bjorn Olsson, opening May 25. More Artist Talks and events to come so stay tuned for more info and dates here at MediaMassage

2012-02-10

2012 02 10 JOHN DUNCAN [us] + ANDREAS KURTSSON

GET DAUN och Media Massage presenterar:

JOHN DUNCAN [us]
Till Skånes Konstförening och enda Sverigedatumet kommer Duncan med sitt projekt för 4 högtalare. Det utförde han för första gången på festivalen "The lowest form of music" i London 2010 och det blev festivalens höjdpunkt! Det beskrevs med orden "truly physical throbbing soundbergs"!
John Duncan performance at Skånes konstförening 12 02 10   
Duncan är en multikonstnär och musiker som hade en stor del i Los Angeles "Free music society" under slutet av 70-talet. Med sin flytt till Japan 1982 klev han direkt in i den vibrerande scenen kring noisemusiken och har gjort samarbeten med Masami Akita, Hijokaidan och Keiji Haino. På senare år med internationella artister som Mika Vaino, Chris & Cosey samt CM von Hausswolff.

"John Duncan portrays his work as a catalyst, inciting a transmission of energy through which he seeks to compel the audience to actively participate in the process of investigation and self-discovery. His lengthy career of electroacoustic intensity and confrontational performance art events is the result of rigorous investigations into a number of arcane, metaphysical, and at times transgressive themes. Duncan is a rare artist who is totally immersed in existential research."

- Jim Haynes, The Wire http://www.johnduncan.org/

ANDREAS KURTSSON

Malmökonstnären Andreas Kurtsson inleder kvällen med en ljud och video performance.

JAG HAR EN STARK KÄNSLA AV ATT DET ÄR NÅGOT VI JUST NU INTE TÄNKER PÅ
"Ett performance i formen av en fragmentarisk film, framförd live med hjälp av tal, video, ljud och elektronik. Personliga anekdoter granskas, stämningar förstörs, trådar lämnas hängande - trots konstnärens vilja att vara oändligt pedagogisk. Allt rör sig i cirklar, på nya stigar i sina egna spår.”

Videodokumentation av Andreas Kurtssons performance.

Jag har en stark känsla av att det är något vi just nu inte tänker på
from Andreas Kurtsson on Vimeo.


Mer info här om program våren 2012 ----> MediaMassage 


english version --------->>> 
JOHN DUNCAN [us]At Skanes konstforening John Duncan will give the only swedish performance with a project for four speakers. He first performed the piece at the festival "The lowest form of music" in London in 2010 and became the festival's climax! The event was described as a "truly physical throbbing sound mountain"!
Duncan is a multi-artist and musician who played a large part of Los Angeles "Free music society" in the late 70's. With its move to Japan in 1982 stepped directly into the vibrant scene around Noise music and has done collaborations with Masami Akita, Keiji Haino and Hijokaidan. In recent years, with international artists such as Mika Vaino, Chris & Cosey and CM von Hausswolff.
"John Duncan portrays his work as a catalyst, inciting a transmission of energy through which he seeks to compel the audience to actively participate in the process of investigation and self-discovery. His lengthy career of electroacoustic intensity and confrontational performance art events is the result of rigorous investigations into a number of arcane, metaphysical, and at times transgressive themes. Duncan is a rare artist who is totally immersed in existential research."
- Jim Haynes, The Wire http://www.johnduncan.org/

ANDREAS KURTSSON

Malmobased mediaartist Andreas Kurtsson will open the evening with a performance integrating sound and visions. 
I HAVE A STRONG SENSE THAT THERE EXIST SOMETHING WE CURRENTLY DO NOT THINK ABOUT
"A performance in the form of a fragmentary film, performed live by means of voice, video, audio and electronics. Personal anecdotes are questioned, moods are destroyed and threads left hanging - despite the artist's desire to be infinitely educational. Everything moves in circles, the new trails in their own track. "