2012-02-10

2012 02 10 JOHN DUNCAN [us] + ANDREAS KURTSSON

GET DAUN och Media Massage presenterar:

JOHN DUNCAN [us]
Till Skånes Konstförening och enda Sverigedatumet kommer Duncan med sitt projekt för 4 högtalare. Det utförde han för första gången på festivalen "The lowest form of music" i London 2010 och det blev festivalens höjdpunkt! Det beskrevs med orden "truly physical throbbing soundbergs"!
John Duncan performance at Skånes konstförening 12 02 10   
Duncan är en multikonstnär och musiker som hade en stor del i Los Angeles "Free music society" under slutet av 70-talet. Med sin flytt till Japan 1982 klev han direkt in i den vibrerande scenen kring noisemusiken och har gjort samarbeten med Masami Akita, Hijokaidan och Keiji Haino. På senare år med internationella artister som Mika Vaino, Chris & Cosey samt CM von Hausswolff.

"John Duncan portrays his work as a catalyst, inciting a transmission of energy through which he seeks to compel the audience to actively participate in the process of investigation and self-discovery. His lengthy career of electroacoustic intensity and confrontational performance art events is the result of rigorous investigations into a number of arcane, metaphysical, and at times transgressive themes. Duncan is a rare artist who is totally immersed in existential research."

- Jim Haynes, The Wire http://www.johnduncan.org/

ANDREAS KURTSSON

Malmökonstnären Andreas Kurtsson inleder kvällen med en ljud och video performance.

JAG HAR EN STARK KÄNSLA AV ATT DET ÄR NÅGOT VI JUST NU INTE TÄNKER PÅ
"Ett performance i formen av en fragmentarisk film, framförd live med hjälp av tal, video, ljud och elektronik. Personliga anekdoter granskas, stämningar förstörs, trådar lämnas hängande - trots konstnärens vilja att vara oändligt pedagogisk. Allt rör sig i cirklar, på nya stigar i sina egna spår.”

Videodokumentation av Andreas Kurtssons performance.

Jag har en stark känsla av att det är något vi just nu inte tänker på
from Andreas Kurtsson on Vimeo.


Mer info här om program våren 2012 ----> MediaMassage 


english version --------->>> 
JOHN DUNCAN [us]At Skanes konstforening John Duncan will give the only swedish performance with a project for four speakers. He first performed the piece at the festival "The lowest form of music" in London in 2010 and became the festival's climax! The event was described as a "truly physical throbbing sound mountain"!
Duncan is a multi-artist and musician who played a large part of Los Angeles "Free music society" in the late 70's. With its move to Japan in 1982 stepped directly into the vibrant scene around Noise music and has done collaborations with Masami Akita, Keiji Haino and Hijokaidan. In recent years, with international artists such as Mika Vaino, Chris & Cosey and CM von Hausswolff.
"John Duncan portrays his work as a catalyst, inciting a transmission of energy through which he seeks to compel the audience to actively participate in the process of investigation and self-discovery. His lengthy career of electroacoustic intensity and confrontational performance art events is the result of rigorous investigations into a number of arcane, metaphysical, and at times transgressive themes. Duncan is a rare artist who is totally immersed in existential research."
- Jim Haynes, The Wire http://www.johnduncan.org/

ANDREAS KURTSSON

Malmobased mediaartist Andreas Kurtsson will open the evening with a performance integrating sound and visions. 
I HAVE A STRONG SENSE THAT THERE EXIST SOMETHING WE CURRENTLY DO NOT THINK ABOUT
"A performance in the form of a fragmentary film, performed live by means of voice, video, audio and electronics. Personal anecdotes are questioned, moods are destroyed and threads left hanging - despite the artist's desire to be infinitely educational. Everything moves in circles, the new trails in their own track. "