2011-10-17

2011 10 15 - 11 13 Spektrografi utställning

Spektrografi00 / Fredrik Olofsson

Vernissage ”Spektrografi” lördag 15/10 kl 17 - 21
”Spektrografi” pågår 15/10 – 13/11 _ öppettider se www.skaneskonst.se 
Se mer foton från "Spektrografi" på Facebook
/// scroll down for english version ///
"Spektrografi" är Skånes konstförenings medverkan i Grrrafik2011 - en regionomfattande satsning på den tryckta bilden. Vi vill med utställningen "Spektrografi" visa hur de moderna digitala teknikernas temporära tillstånd och snabba resultat kombinerat med interaktivitet, kan komplettera en mer än 700-årig tradition. Träsnitt, kopparstick och andra traditionella tekniker får här stryka på foten för digital ljud- och bildbehandling, projektioner, och utskrifter på kontorsskrivare.
På utställningen ”Spektrografi” visas grafiska utskrifter och video-projektioner (med ljud) som deltagarna i Spektrografisk workshop tillsammans med Fredrik Olofsson producerat.
Medverkande konstnärer /
Olof Broström, Elin Brynås, Jan Cardell, Timo Engelhardt, Andreas Kurtsson, Per Larsson, Fredrik Olofsson

Fredrik Olofsson har under flera år verkat som en apostel för SuperCollider. Han har hållit i otaliga workshop runt om i världen, undervisat och är med och utvecklar programmeringsspråket. Han är kompositör, performancekonstnär, programmerare, i febr 2009 uppförde han sin performance RedUniform på Skånes konstförening. 


Videodokumentation från Spektrografisk workshop

/// english version ///
Opening ”Spektrografi” sat 15/10 kl 17 - 21
Exhibition ”Spektrografi” open 15/10 – 13/11 _ for gallery hours www.skaneskonst.se 
More "Spektrografi" images on Facebook. 

The exhibition "Spektrografi" is part of Grrrafik2011 - a region-wide focus on the printed image. The exhibition "Spektrografi" focus on how the modern digital technologies temporary condition, combined with interactivity, can complement a more than 700 years of tradition. Woodcuts, engravings and other traditional techniques must here draw the short straw for digital audio and image processing, projections, and printing on office printers.  
The exhibition "Spektrografi" displayed graphic prints and video projections (with sound) produced by the participants in a workshop on software SuperCollider led by Fredrik Olofsson.
Participating artists /
Olof Broström, Elin Brynås, Jan Cardell, Timo Engelhardt, Andreas Kurtsson, Per Larsson, Fredrik Olofsson

SuperCollider is a programming language for real time audio synthesis and algorithmic composition. http://supercollider.sourceforge.net/
Previous experience of programming is desirable, but not required. We will together write a simple program code from scratch and modify existing programs. This at a pace where everyone can keep up. If you have programming skills in any language you can develop further and control the graphics / sounds to achieve more elaborated results faster.

About Fredrik Olofsson /
He has for years served as an apostle for SuperCollider. He have held numerous workshops around the world, are involved in developing programming language. He is a composer, performance artist, programmer, in Feb. 2009 he performed RedUniform at Skånes konstförening. http://www.fredrikolofsson.com/

MediaMassage hösten 2011 _ flyer

2011-10-10

"Opposition 666" book release 2011 10 09

Dokumentation / Documentation av performancekväll med bokrelease Oppositions 666” söndagen den 9 oktober 2011. / Oppositions 666” book release on sunday on the 9th of October 2011.  

“Yuki Higashino Reads Aldo Rossi”


Anna Norberg "Hand of Doom and Visual Pleasures Sju dagar Black metal – dagboksanteckningar"


Cover of the artist-book / publication Oppositions 666” 


Oppositions 666, begränsad upplaga, 80s
/ limited edition - for sale at the galleri
/ special prize 150 sv kr.