2011-11-17

2011 12 02 lemuriformes

 

improvisationer i elektronik och bläck
kl 18.00 - 19.00  Fri entre !
lemuriformes presenterar en kollaborativ improvisation där måleri, elektronisk musik, live-kodning och grafik smälter samman till en upplevelse.
Genom samarbete mellan olika discipliner iscensätts en positiv och lekfull upplevelse där personliga kvaliteter och roller definieras i realtid. Denna kombination av audiobaserade och visuella paletter skapar en egen ljud- och bildvärld, för nya gränsöverskridande uttryck.

title: improvisations in electronics and ink
timeframe: 18h - 19h Free entrance !
lemuriformes presents a collaborative improvisation in which painting, electronic music, live coding and visuals blend together in one experience. 
Through the variety of ways in which the different disciplines are interconnected, a positive and playful experience is shared in which the personal qualities of the collaborators have their role defined on the fly. An interesting combination of crosshatched and intersecting auditory and visual palettes emerges, which you are invited to explore.

Performers:
ink: Julie Dassaud
synthesizer: Eliad Wagner
circuits and visuals: Roel van Doorn
code and mixer: Laurens van der Wee

Arrangemanget är ett samarbete med seminariet (re)thinking improvisation, Malmö musikhögskola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar