2011-11-12

2011 11 12-13 Invisible Spaces _ Mayte Vaos

/// english version scroll down ///

/ interaktiv och multidisciplinär performance med Mayte Vaos

Tid: Lörd 12 och sönd 13 nov / pågår mellan kl 14-16
Artist Talk med Mayte Vaos och Javier Gorostiza 12 nov kl 16

Ide, koreografi och performance: Mayte Vaos
Elektronik, ljuddesign: Javier Corostiza
Kostymdesign: Marta Fenollar

Ett tvärvetenskapligt konstprojekt, en platsspecifik dans-ljudupplevelse. En dansare skapar genom elektromagnetiska enheter inbyggda i en kroppsdräkt, levande synergieffekter mellan rörelser, ljud och bilder. Invisible Spaces är ett samspel mellan en kroppslig upplevelse av rummet och ett digitalt system som simulerar och kommunicerar med ljud och bild. Idé:
”Artister, som forskare, har genom historien använt människor, kultur, historia, religion och mytologi som studiematerial, lärt sig att omvandla information till något annat. I antikens Grekland var ordet för konst Techne, från vilken teknik och teknologi är härledda termer som kan tillämpas på både vetenskapliga och konstnärliga metoder.
Nutida vetenskap förlitar sig alltmer på matematiska konstruktioner för att beskriva naturens osynliga processer, i Invisible Spaces tolkas den mänskliga kroppens osynliga taktila system och gestaltar detta artistiskt genom digitala system som simulerar och kommunicerar genom bild och ljud.Vi minns nog alla erfarenheter från vår barndom, som att spela med fingrarna i flöde av en flod, eller hindra vägen för små marscherande insekter med ett finger, att ändra naturen och skapa nya mönster. Sådana spel är en direkt interaktion med komplexa system, de utlöster djupa insikter och estetiskt fascinerande naturliga mönster, lekfulla undersökningar som kan betraktas som ett oändligt spel.
Min motivation är att söka nya former för rörelsebaserad konst, använda den potential som ligger bortom det kända och det fysiska. Kroppen tolkar sinnesretningar och anpassar sig till förändrade mark-och ljudlandskap förhållanden, de elektromagnetiska sensorerna överför kroppens upplevelse till audiovisuella uttryck och rumslig form.”

Medskapare i Invisible Spaces projektet är Marta Fenollar, konstnärlig ledare och designer och Javier Gorostiza, elektronikingenjör och specialist inom robotik.

Mayte Vaos / Koreograf, performer och undervisare I Butoh-dans. Hon skapar experimenterande föreställningar med fokus på att undersöka samspelet mellan dans, levande konst, nya medier Mayte har skapat verk för scen såväl som platsspecifikt. Hon har regisserat, koreograferat och uppträtt både i soloverk och i storskaliga projekt. http://www.maytevaos.com/
Mayte Vaos är en medlem i Sardine Sauvage, ett konstnärskollektiv med bas i Malmö som producerar scenkonst. Gruppen har bla setts på Malmöfestivalen 2011 med sin performance Utfall. http://www.sardinesauvage.se/

/// english version /// 
/ interactive and multidisciplinary performance with Mayte Vaos
  sat 12 and sun 13 nov / at 2-4 pm
/ Artist Talk with Mayte Vaos and Javier Gorostiza 12 nov at 4 pm
 
Idea, choreography and performance: Mayte Vaos
Electronic and sound designer: Javier Gorostiza.
Dress designer: Marta Fenollar.

A multidisciplinary art project, One dancer revealing the sites invisible spaces, through electromagnetic devices on the body that provides awareness of ambient background emanation beyond human perception. Giving the body the lead to interprete artistically these invisible spaces and using digital systems as means of simulating and communicating through image and sound. Interacting with the audience to reflect on a public-intimate space.


Idea:
”Artists, like scientists, study—materials, people, culture, history, religion, mythology— and learn to transform information into something else. In ancient Greece, the word for art was techne, from which technique and technology are derived—terms that are aptly applied to both scientific and artistic practices.
As the sciences increasingly rely on mathematical constructs to describe the invisible processes of nature, it is important to remain conscient of the effectiveness of empirical observation towards gaining new insights ,giving the body the lead to interprete artistiscally this invisible spaces, and using digital systems as means of simulating and communicating through image and sound.

We may all remember experiences from our childhood, such as playing with our fingers in the flow of a river, or in the path of small marching insects to alter their emerging patterns. Such play is a direct interaction with complex systems, provoking deep insights and aesthetically fascinating natural patterns; ludic investigations that may be considered an infinite game.

My motivation is to search new forms of movement based art, by recognizing the potential of natural creation beyond the known and the physical. The body potencial to percibe and translate sensory stimulus, and to adapt to changing land and soundscapes conditions. Not being afraid of barriers, physical as well as psychological, can promote a better understanding of the world we are living in and of new approaches to technology, science, art and its interactive relations.

Invisible Spaces are made in collaboration with Marta Fenollar, artistic director and dress designer, Javier Gorostiza,electronic engineer specialist in robotics.
http://www.invisiblespaces.maytevaos.com/about.html

Mayte Vaos / Choreographer, performer and teacher in Butoh dance, a creator of experimental performances with interest in searching the interactions between dance, live art, new media, cognitive science, site-specific and in collaborations with interdisciplinary artists. She has created pieces for the stage as well as site-specific, directing, choreographing and performing in solo works and big scale projects. http://www.maytevaos.com/ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar