2012-09-30

2012 09 30 MediaMassage - ett avslutat projekt

Post scriptum / 

Skånes konstförening har nu avslutat projektet MediaMassage som pågick under 2011/2012. 

Här citat ur vår redovisning till bidragsgivarna / 
"Under projektåret har vi kunnat skapa en mötesplats för mediarelaterad konst, performance och live-framträdanden. Vi har fått en väldigt bra respons från aktiva konstskapare som intresserar sig för och arbetar med digitala medier i bred form. Våra live-kvällar och vernissager har vi lagt så att MediaMassage och vårt andra utställningsprogram samspelat; det ena skapar intresse för det andra och publiken hittar nya konstformer. Dessa möten är väldigt positiva i vårt framtida arbete med att utveckla Skånes konstförening vidare. " 

Vi vill tacka alla medverkande och våra besökare med en uppmaning - fortsätt håll koll på evenemang och utställningar på www.skaneskonst.se ! 

In english /
Skånes konstförening project MediaMassage lasted the season 2011/2012. Here a brief summary / 
"During the project year, we have been able to create a meeting place for media-related art, performance art and live performances. We have received a very good response from active artist and collaborators interested in and working with digital media. MediaMassage live events and workshops/exhibitions created a positive interest for our exhibitions and will benefit our future work to develop Skånes konstförening further on our journey to make our gallery space a meeting place for cross-over art experiences."
Thanks to all participants and our visitors - continue to keep track of events and exhibitions at www.skaneskonst.se

Här ett klipp från Spektrografi workshop och utställning / 
A clip from Spektrografi workshop and exhibition 

Artists / Olof Broström, Elin Brynås, Jan Cardell, Timo Engelhardt,
Andreas Kurtsson, Per Larsson, Fredrik Olofsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar