2012-06-02

2012 05 26 - 06 09 FOKUS 2012 Open Call

>>> scroll down for english version >>>
FOKUS 2012 är en dansk videokonstfestival som arrangeras av Nikolaj Kunsthal. Årets upplaga fyllde Nicolaj Kirke i centrala Köpenhamn med ett aktuellt och extremt ambitiöst program. 

Under avslutningen på projektet MediaMassage kommer vi att visa Open Call programmet - tio nyproducerade danska videokonstverk, ett urval av 120 insända verk. Bidragen spänner från performance till det dokumentära, från samtida porträtt till verk som berättar personligt om dansk-tyska krigstiden. Spännvidden och den konstnärliga bredden på videoverk är stor!

I juryn som valt ut verken satt bla professorn i visuell kultur Slavko Kacunko, Lilibeth Cuenca Rasmussen, video- och performancekonstnär och kuratorerna Elisabeth Delin Hansen og Andreas Brögger. Man utsåg tillsammans tre OPEN CALL vinnare - 
Smike Käszner, Julie Tovgaard & Mira Kellermann och Niels Pugholm. 

Den 2 juni kl 15 ARTIST TALK + SCREENING - med flera av videokonstnärerna 


OPENCALL filmerna : 

Christina Christensen Tomrum 2011, 15:00 min
Christian Falsnaes ELIXIR 2011, 14:45 min
Tina Helen & Søren Thilo Funder The Waiting Panorama 2011, 5:35 min
Kent Klich Killing Time 2011, 11:00 min
Smike Käszner Teufaiva Sport Stadium– Tonga’s 88th InterCollege Athletics Sport Competition 2011, 14,44 min
Niels Pugholm Omkring Rimfort 2011, 25:00 min
Anna Samsøe Noorginnowhere #4 2011, 4:33 min
Inger-Maren Slagsvold 1945 2011, 7:17 min
Julie Tovgaard & Mira Kellermann There is a City / There is not a City 2011, 6:48 min
Barnabas Wetton Do as the Blind Man Does 2011, 3:09 min

120 min / screeningprogram / engelsk text eller speaker

SCREENING
DATUM TID
Lörd / Sat
26 maj Kl 14.00
Sönd / Sun
27 maj Kl 14.00
Onsd / Wed
30 maj Kl 16.00
ARTIST TALK+
SCREENING
Lörd / Sat
2 juni Kl 15.00
Onsd / Wed
6 juni Kl 16.00
Torsd / Thurs
7 juni Kl 16.00
Fre / Fri
8 juni Kl 16.00
Lörd / Sat
9 juni Kl 16.00

Välkomna / Welcome to

Skånes konstförening - www.skaneskonst.se 

>>> english version >>>
The Danish video art festival FOCUS 2012 is curated and organized by Nikolaj Kunsthal, Copenhagen Contemporary Art Center. This year's event filled Nicolai Kirke in Copenhagen with a contemporary and ambitious programme. During our final MediaMassage programme we will show the OpenCall section - ten new danish video art works, a selection from over 120 submitted works. From performance art to the documentary, from contemporary portraits and graphic experiments to narratives dealing with the danish experience of second world war. An impressive spectre of video art works !
The Open Call videos were selected by a jury with professor of visual culture Slavko Kacunko, Lilibeth Cuenca Rasmussen, video and performance artist and the curators Elisabeth Delin Hansen and Andreas Brøgger from Nicolaj. Three OPEN CALL winners were selected - Smike Käszner, Julie Tovgaard & Mira Kellermann and Niels Pugholm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar