2012-03-01

MediaMassage 2012

Våren 2012 kommer vi på Skånes konstförening fortsätta med vår satsning MediaMassage – konstnärliga uttryck inom video, digitalt ljud och musik. Det blir en mix av performance, konsertarrangemang, utställning och interaktiva medier.
Programmet håller på att sammanställas och datum spikas – här en första lista på vad ni kan se fram emot under våren – första datum är en performance med legendariske amerikanen John Duncan den 10 februari.
De interaktiva mediedesignerna på Unsworn Industries presenterar sitt verk "Cronophone" under veckan 21e-25e mars. 
I april kommer Simple Art Memory att arbeta fram ett interaktivt spel får iPhone/iPad och arrangera en releasefest och turnering för spelet. 
De första veckorna i maj kommer musikern och performancekonstnären Anne Pajunen att arbeta med och framföra ”KRUINGTJSEN & ANDRA SUPERHITS - det är (precis) så här det kommer att bli”. Vårsäsongen avslutas med en en mixed media installation med konstnären Björn Olsson, vernissage 25 maj.
Flera Artist Talks och evenemangen tillkommer så håll utkik för mer info och datum som kommer att publiceras på MediaMassage bloggen.

During Spring 2012 we will continue the project MediaMassage - artistic expression in video, digital sound and music. A mix of performances, concerts, exhibitions and interactive media.
The program are being finalised - here's a first list of what you can look forward to - a sound performance by the american musician and artist John Duncan  on February 10.
The malmöbased interactive media designers at Unsworn Industries will present their interactive work 
"Cronophone" between March 21th - 25th. 
In april Simple Art Memory will develop an interactive game for iPhone/iPad and arrange a tournament/release party.
Beginning of May, musician and performance artist Anne Pajunen will perform "KRUINGTJSEN & OTHER SUPER HITS - it is (exactly) like this it will be." The spring season ends with a mixed media installation by malmobased artist artist Bjorn Olsson, opening May 25. More Artist Talks and events to come so stay tuned for more info and dates here at MediaMassage

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar